تازه‌ها‎

دغدغه اصلاح، نه شالوده‌شکنی

نشست نقد و بررسی کتاب «هویت» فوکویاما با حضور دکتر رحمان قهرمان‌پور و دکتر مختار نوری

1399/02/05

با دو فوکویاما مواجه هستیم!

گفت‌وگوی اختصاصی عصر اندیشه با پروفسور رودنی بروس هال، نظریه‌پرداز مکتب سازه‌انگاری و استاد دانشگاه آکسفورد

1399/02/03

گذار از خوشبینی به خودانتقادی

کتابشناسی فرانسیس فوکویاما

1399/02/03

گفت‌و‌گو

عصر ظهور اقتصادهای موازی

گفت‌وگوی عصر اندیشه با دکتر ابوالفضل بهشتی مدرس دانشگاه کاول بروکسل

1399/06/27

عصر ظهور اقتصادهای موازی

گفت‌وگوی عصر اندیشه با دکتر ابوالفضل بهشتی مدرس دانشگاه کاول بروکسل

1399/06/27

چالش مسئولان بزرگ

گفت‌وگوی اختصاصی عصر اندیشه با پروفسور اندرو لینک‌لیتر نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل

1399/06/27

ناکارآمدی همیشگی سوسیالیسم

گفت‌و‌گوی اختصاصی عصر اندیشه با پروفسور متیو کرامر استاد دانشگاه کمبریج انگلستان

به آینده لیبرالیسم چندان بدبین نیستم

گفت‌وگوی اختصاصی عصر اندیشه با پروفسور رابرت جرویس، استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا

نظام فکری فوکویاما؛ از «پایان تاریخ» تا بازگشت سوسیالیسم
جواد حیران‌نیا، کارشناس روابط بین‌الملل
نظام اندیشگی جان مرشایمر
دکتر جواد حیران نیا
جهان، متن، و منتقد
تأملاتی بر اندیشه ادوارد سعید

پرونده ویژه

دغدغه اصلاح، نه شالوده‌شکنی

نشست نقد و بررسی کتاب «هویت» فوکویاما با حضور دکتر رحمان قهرمان‌پور و دکتر مختار نوری

1399/02/05
ماهنامه شماره 26
چهارشنبه , 28 مهر 1400 , 20:47