تازه‌ها‎

دزد نگرفته، پادشاه است

مکانیسم های (مهار) تولید شخصیت ریاکار

1399/06/27

قهرمان یا شیاد

چگونه رسانه ها، شخصیت ریاکار تولید می کنند؟

1399/06/27

وانمـود کن تا همـان شوی

ریاکاری، آن رذیلت هنجارِ زمانه ما

1399/06/27

گفت‌و‌گو

ناشناختگی الهیات علوم شناختی در ایران

گفت وگو با دکتر همایون همتی، استاد ادیان و عرفان تطبیقی در دانشگاه‌های ایران و آلمان

1399/01/26

ناشناختگی الهیات علوم شناختی در ایران

گفت وگو با دکتر همایون همتی، استاد ادیان و عرفان تطبیقی در دانشگاه‌های ایران و آلمان

1399/01/26

احتمال انقراض نسل‌های بی‌اعتنا به علوم شناختی

گفت‌وگو با دکتر رضا رستمی، استاد روانشناسی دانشگاه تهران

1399/01/26

سیطره تفکر مهندسی بر علوم شناختی کشور

گفت و گو با دکتر حمیدرضا پور اعتماد رئیس پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی

برداشت‌هایمان از علم و فناوری غلط است

گفت‌وگو با دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

دزد نگرفته، پادشاه است
سعید احمدی ، دانش آموخته حقوق
قهرمان یا شیاد
سمیه کرمی-کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه وین
وانمـود کن تا همـان شوی
ریاکاری، آن رذیلت هنجارِ زمانه ما
علم در چنبره قدرت
برونی فریزر تحلیل گر امنیت بین الملل

پرونده ویژه

جهانِ بدون استراتژی

باید مطالعاتِ تمدن اسلامی را از فانتزی‌های غربی پیرامون جهان شرق نجات داد

1394/10/15
ماهنامه شماره 26
چهارشنبه , 28 مهر 1400 , 20:35