معیار شریعت برای تشخیص سره از ناسره

دکتر امیرعلی حسنلو


عصر اندیشه 1399/02/25 10:45:34 عصر

نگاهی جریان‌شناسانه به ریشه‌های تقابل حوزه با تصوف

گزیده مطلب:

- عارف مسلکان درواقع همان صوفی مسلکان هستند و تفاوتی بین آنان وجود ندارد، اما معیار تمایز بین آنها میزان پایبندی به شرع و ضوابط و مناسک دینی براساس سیرة اهل بیت (ع) است و این خط قرمز فقها در برخورد با این گروه و مکتب محسوب می شود.

- نباید غفلت شود که در میان علما و فقهای شیعه عرفایی وجود داشته و دارند که بدون ورود به فرقه های صوفیانه، متأثر از آیات قرآن کریم و رهنمودهای اهل بیت و پایبند به احکام اسلامی و برخوردار از زهد و تقوا، سیر و سلوک نموده اند.

- در همه ادوار و ازمنه و شرایط مکانی نمی توان به طور مطلق تصوف را منفی تلقی کرد و درباره آن تقابل یکسان نمود بلکه باید نقش مثبت آن را نیز براساس نمونه  هایی که ارائه شده، به ویژه در عصر حاضر در آفریقا در مقابل تکفیری ها و وهابیت دید.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 22 بخوانید.

https://b2n.ir/683414

تاریخ :

1399/02/25 10:45:34 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 26
چهارشنبه , 28 مهر 1400 , 20:33