ساخت سیاسی شبه مدرنیته انقلاب


عصر اندیشه 1396/10/23 11:36:00 صبح

شهریار زرشناس عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نخستین دوره علمی-پژوهشی علوم انسانی اسلامی «مفتاح» گفت: انقلاب اسلامی توانست ساخت سیاسی شبه مدرنیته را نابود کند.

 

شهریار زرشناس عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نخستین دوره علمی-پژوهشی علوم انسانی اسلامی «مفتاح» گفت: انقلاب اسلامی توانست ساخت سیاسی شبه‌مدرنیته را نابود کند، اما در مورد ساخت اقتصادی و فرهنگی این اتفاق نیفتاد در حالی که باید ساخت ماهیتیِ فرهنگ و اقتصاد شبه‌مدرنی که حاکم بود شکسته و دچار انقلاب می‌شد. در سایر حوزه‎ها مانند آموزش و پرورش، نظام پزشکی، نظام اداری و... نیز وضعیت همین است و همگی همان نظامات شبه‌مدرن قبل از انقلاب است و فقط گاهی ظواهر آن ترمیم شده است. حال که این چنین است، ما باید تئوری‎های لازم را در این راستا تولید کنیم تا هر زمان عزمی در این زمینه شکل گرفت، تئوری‎های مناسب آن وجود داشته باشد.

تاریخ :

1396/10/23 11:36:00 صبح

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 22
جمعه , 22 فروردین 1399 , 13:18