عصر اندیشهعصر اندیشه نشریه ای است فکری، انتقادی، آزاد و مستقل که به هیچ گروه و دسته ای وابستگی و تمایل خاص ندارد. عصر اندیشه ناشر آثاری است که اصیل، تحلیلی، مستدل و تامل برانگیز باشند و دانش مخاطبان را اعتلا بخشند. آثار مستند و مستدل درباره تاریخ، فرهنگ و علوم انسانی و آنچه گذران پربار اوقات مطالعه خوانندگان را ممکن سازد، در این نشریه به چاپ می رسد. عصر اندیشه پیشگامان و تازه اندیشان را در کنار هم نشانده و اعتقاد دارد که هم آمیزی این پختگی و نوزایی فکری به گسترش مباحثات مفید و دانش عمومی می انجامد.

اندیشمندان، پژوهشگران و نویسندگان می توانند عصر اندیشه را خانه خود بدانند؛ آوردگاهی که البته تماشاگران و بازیگران آن، جز استدلال و انصاف از صاحبان آرا و نظرات نخواهند پذیرفت.

بازنشر کلیه مطالب عصر اندیشه صرفاً با ذکر نام نویسنده و نشریه مجاز است.

بازنشر تصویرسازی ها، طرح های گرافیکی و عکس های عصر اندیشه صرفاً با اخذ اجازه کتبی از ماهنامه مجاز است.

هنگام ارسال مطلب، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:آثار خود را تایپ شده و براساس رسم الخط عصر اندیشه ارسال کنید. آیین نگارش و شیوه نامه نسخه پردازی ما نسبت به کلیه آثار اعمال می شود.

از آثار ارسالی حتماً رونوشتی برای خود نگاه دارید، زیرا مقالات دریافتی عودت داده نمی شوند.

ارجاعات، مستندات و پاورقی های هر مطلب را بر اساس شیوه های مرسوم منبع نویسی دانشگاهی ذکر کنید.

به همراه ترجمه، اصل مطلب را نیز ارسال کنید.

نشانی خود را به صورت دقیق با قید کدپستی و شماره تماس بنویسید.

عصر اندیشه در ویرایش، حک و اصلاح مطالب آزاد است، اما چنانچه میزان ویرایش بیش از حد متعارف باشد، به اطلاع صاحب اثر خواهد رسید.

صاحبان آثار اگر خواهان آگاهی از پذیرش و یا عدم پذیرش اثر خود هستند، از طریق ایمیل نشریه با ذکر دقیق مشخصات خود با ما در ارتباط باشند.

اوقات تماس با مدیران و دبیران مجله هر روز از ساعت ۹ الی ۱۸ و زمان پاسخگویی سردبیر روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۸ می باشد.

ماهنامه شماره 26
چهارشنبه , 28 مهر 1400 , 20:01